Διακήρυξη διαγωνισμού για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αναρτήθηκε στις 28/04/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Διακήρυξη διαγωνισμού για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ