Διακήρυξη διαγωνισμού για “προμήθειας πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας “

Αναρτήθηκε στις 7/04/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Διακήρυξη διαγωνισμού για “προμήθειας πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας “

Επισυναπτόμενα