Διαβίβαση ψηφίσματος επί του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για την εποπτεία των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος (αρ. απόφ. Δ.Σ. 57 2023)

Αναρτήθηκε στις 24/03/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Διαβίβαση ψηφίσματος επί του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για την εποπτεία των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος

Επισυναπτόμενα