Διαβίβαση ψηφίσματος για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη (αρ. αποφ. Δ.Σ. 56/2023)

Αναρτήθηκε στις 24/03/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Διαβίβαση ψηφίσματος για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη

Επισυναπτόμενα