Διεύθυνση ΚΕΠ

Αναρτήθηκε στις 23/06/2021, στην κατηγορία Διεύθυνση Κ.Ε.Π.

α) Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών

β) Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

γ)  Τμήμα Αποκεντρωμένων  Υπηρεσιών ΚΕΠ