Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

Αναρτήθηκε στις 23/06/2021, στην κατηγορία Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

α) Τµήµα Πολεοδοµίας

β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών.

γ Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

δ) Τµήµα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου