Δηλώσεις Περιουσιακής κατάστασης αιρετών 2019-2023

Αναρτήθηκε στις 24/10/2021, στην κατηγορία Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης άρ. 2 Ν. 3213/2013

Δήμαρχος

Καλός Χαράλαμπος 2020

 Αντιδήμαρχοι

Λύγδας Σπυρίδων 2020