Δημόσια διαβούλευση της Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2020-2023

Αναρτήθηκε στις 15/07/2022, στην κατηγορία Συνεδριάσεις Ε.Δ.

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/18 σας καλούμε σε επαναληπτική τακτική συνεδρίαση (λόγω μη απαρτίας της χθεσινής συνεδρίασης), σήμερα 15 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας (Α΄ όροφος)  για  την συζήτηση του θέματος