Δημόσια διαβούλευση της Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2020-2023

Αναρτήθηκε στις 28/06/2022, στην κατηγορία Συνεδριάσεις Ε.Δ.

Στο πλαίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού και της συμμετοχικής διαδικασίας που επιδιώκει η Δημοτική Αρχή, αρχίζει από σήμερα Παρασκευή 28/6/2022 η δημόσια διαβούλευση της Α΄ φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2020-2023.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2020-2023, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το ψηφισμένο κείμενο της Α’ Φάσης (σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού) από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα Τρίτη 28/6/2022 έως και την Τετάρτη 13/7/2022. Το πλήρες κείμενο βρίσκεται αναρτημένο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας (www.lefkada.gov.gr) και μπορούν επ’ αυτού να υποβάλλονται προτάσεις από πολίτες, συλλόγους, ιδρύματα και τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Οι τυχόν προτάσεις και παρατηρήσεις θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο, κατόπιν αξιολόγησης από την Ομάδα Διοίκησης του Έργου.

Οι προτάσεις, οι παρατηρήσεις και τα σχόλια πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα e-mail info@lefkada.gov.gr.

Μπορείτε επίσης να απαντήσετε στο Ερωτηματολόγιο Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2020-2023 (κλίκ εδώ)

Αρχεία

  • Η Α’ Φάση του ΕΠ 2020-2023
  • Η Εγκριτική Απόφαση – Συνημμένο Αρχείο  
  • Ερωτηματολόγιο