Αυτοτελές Τμήμα Δηµοτικής Αστυνοµίας

Αναρτήθηκε στις 23/06/2021, στην κατηγορία Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

α) Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασµού

β) Γραφείο Αστυνόµευσης