ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023)

Αναρτήθηκε στις 16/05/2024, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023)