Εφιστούμε την προσοχή των ιδιοκτητών  για  καθαρισμό οικοπέδων/ακάλυπτων χώρων.

Αναρτήθηκε στις 12/06/2023, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Εφιστούμε την προσοχή των ιδιοκτητών  για  καθαρισμό οικοπέδων/ακάλυπτων χώρων.