Εγκρίση με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και ο καθορισμός τρόπου και εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», π/υ 160.000,00€

Αναρτήθηκε στις 16/12/2021, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Εγκρίση με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και ο καθορισμός τρόπου και εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», π/υ 160.000,00€