Επικύρωση πρακτικού της διακομματικής επιτροπής για την κατανομή των χώρων και τον καθορισμότρόπου χρήσης των χώρων αυτών που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και στουςσυνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, για την προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, στα πλαίσια τωνΒουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Αναρτήθηκε στις 3/05/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Επικύρωση πρακτικού της διακομματικής επιτροπής για την κατανομή των χώρων και τον καθορισμότρόπου χρήσης των χώρων αυτών που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και στουςσυνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, για την προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, στα πλαίσια τωνΒουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.