Επίσκεψη γνωριμίας με τον νέο Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ιονίων Νήσων

Αναρτήθηκε στις 11/04/2022, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Επίσκεψη γνωριμίας με τον νέο Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ιονίων Νήσων