ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2022για την πρόσληψη προσωπικού  με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περισσότερα >

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2022για την πρόσληψη προσωπικού  με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περισσότερα >

Ανάρτηση τροποποιημένου πίνακα επιτυχόντων ειδικότητας ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (106) της ΣΟΧ2/2023

Ανάρτηση τροποποιημένου πίνακα επιτυχόντων ειδικότητας ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (106) της ΣΟΧ2/2023

Περισσότερα >

Πρόσκληση ΔΣ (δημόσια μεικτή) Παρασκευή 2 Μαΐου 2023 και ώρα 17:00

Πρόσκληση ΔΣ (δημόσια μεικτή) Παρασκευή 2 Μαΐου 2023 και ώρα 17:00

Περισσότερα >

Πρόσκληση O.E. (δια ζώσης) Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 και ώρα 9:00

Πρόσκληση O.E. (δια ζώσης) Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 και ώρα 9:00

Περισσότερα >

29-05-2023 :Ανάρτηση πινάκων κατάταξης ΣΟΧ 2/2023 Ειδικότητα ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (105) και ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (106)

29-05-2023 :Ανάρτηση πινάκων κατάταξης ΣΟΧ 2/2023 Ειδικότητα ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (105) και ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (106)

Περισσότερα >

29-05-2023 :Ανάρτηση πινάκων κατάταξης ΣΟΧ 2/2023 Ειδικότητα ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ) (103) και ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) (104)

29-05-2023 :Ανάρτηση πινάκων κατάταξης ΣΟΧ 2/2023 Ειδικότητα ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ) (103) και ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) (104)

Περισσότερα >