ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2022για την πρόσληψη προσωπικού  με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περισσότερα >

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2022για την πρόσληψη προσωπικού  με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περισσότερα >

Διακοπή νερού την Δευτέρα 26.9.2022

Διακοπή νερού την Δευτέρα 26.9.2022

Περισσότερα >

Πρόσκληση ΟΕ (Τακτική) Τρίτη 27-09-2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση ΟΕ (Τακτική) Τρίτη 27-09-2022 και ώρα 11:00

Περισσότερα >

Τροποποίηση την υπ΄αριθ. 37566/29.12.2021(ΑΔΑ:6ΕΥΠΩΛΙ-ΖΧ2) Απόφαση Δημάρχου

Τροποποίηση την υπ΄αριθ. 37566/29.12.2021(ΑΔΑ:6ΕΥΠΩΛΙ-ΖΧ2) Απόφαση Δημάρχου

Περισσότερα >

Περίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022(Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.)

Περίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022(Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.)

Περισσότερα >

Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων – Τροποποίηση της υπ ́αριθ. 280/22 απόφασης
Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων – αναπλήρωσης Δημάρχου και ορισμού & ανάθεσης
αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την εποπτεία και τον συντονισμό
δράσεων του Δήμου Λευκάδας, λόγω παραίτησης Εντεταλμένης Συμβούλου Νίκης Κατωπόδη.

Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων – Τροποποίηση της υπ ́αριθ. 280/22 απόφασηςΔημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων – αναπλήρωσης Δημάρχου και ορισμού & ανάθεσηςαρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων...

Περισσότερα >