Απόφαση ΟΕ για την ανάπλαση – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων κοινότητας Δραγάνου Δήμου Λευκάδας

Απόφαση ΟΕ για την ανάπλαση – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων κοινότητας Δραγάνου Δήμου Λευκάδας

Περισσότερα >

Περίληψη διαγωνισμού για την εκποιηση κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας και λοιπών μεταλλικών αντικειμένων Δήμου Λευκάδας

Περίληψη διαγωνισμού για την εκποιηση κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας και λοιπών μεταλλικών αντικειμένων Δήμου Λευκάδας

Περισσότερα >

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Περισσότερα >

Πρόσκληση ΟΕ (Κατεπείγουσα με Τηλεδιάσκεψη) Δευτέρα 20-03-2023 και ώρα 13:30

Πρόσκληση ΟΕ (Κατεπείγουσα με Τηλεδιάσκεψη) Δευτέρα 20-03-2023 και ώρα 13:30

Περισσότερα >

‘Ενταξη του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 2.300.000,00€

‘Ενταξη του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 2.300.000,00€

Περισσότερα >