ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2022για την πρόσληψη προσωπικού  με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περισσότερα >

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2022για την πρόσληψη προσωπικού  με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περισσότερα >

Ανακοίνωση Διακοπής Υδρευσης στην Κατούνα

Ανακοίνωση Διακοπής Υδρευσης στην Κατούνα

Περισσότερα >

Εντάσσεται ως έργο γέφυρα η Αποπεράτωση του Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας

Περισσότερα >

Ορκομωσία 33 μόνιμων υπαλλήλων από το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”

Ορκομωσία 33 μόνιμων υπαλλήλων από το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”

Περισσότερα >

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Περισσότερα >

Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 165/04-01-2023 απόφασης Δημάρχου περίορισμού Αντιδημάρχων – Αναπλήρωσης Δημάρχου.

Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 165/04-01-2023 απόφασης Δημάρχου περίορισμού Αντιδημάρχων – Aναπλήρωσης Δημάρχου.

Περισσότερα >