Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων αναγκών που αφορούν το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών».

Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας  ΔΕ Ηλεκτρολόγων  με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών, για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών, πρόσκαιρων αναγκών...

Περισσότερα >

Απόφαση ΟΕ για έγκριση μελετών Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Λευκάδας

ΑΑπόφαση ΟΕ για έγκριση μελετών Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Λευκάδας

Περισσότερα >

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Περισσότερα >

Ενεργειακή αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Προϋπολογισμού 33.901,97

Ενεργειακή αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Προϋπολογισμού 33.901,97

Περισσότερα >

Επιδημιολογική κατάσταση έως 12.12.21

Επιδημιολογική κατάσταση έως 12.12.21

Περισσότερα >