Πρόσκληση ΟΕ (Τακτική) Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00

Πρόσκληση ΟΕ (Τακτική) Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00

Περισσότερα >

Υποβολή πρότασης του Δήμου Λευκάδας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΟΤΑ

Υποβολή πρότασης του Δήμου Λευκάδας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΟΤΑ

Περισσότερα >

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική με τηλεδιάσκεψη) Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:30

Πρόσκληση ΔΣ (Ειδική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη) Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:30

Περισσότερα >

Πρόσκληση ΔΣ (Ειδική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη) Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00

Πρόσκληση ΔΣ (Ειδική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη) Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00

Περισσότερα >

Χαιρετισμός Δημάρχου

Χαιρετισμός Δημάρχου

Περισσότερα >