ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αναρτήθηκε στις 31/01/2023, στην κατηγορία Κέντρο Κοινότητας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ