ΕΞΑΜΗΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αναρτήθηκε στις 27/07/2022, στην κατηγορία Κέντρο Κοινότητας

ΕΞΑΜΗΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ