Γνωστοποίηση Πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου με Σύμβαση Εργασίας ΙδιωτικούΔικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07

Αναρτήθηκε στις 25/04/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση Πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07