Κάλυψη κενών εδρών  Οικονομικής Επιτροπής και  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω παραιτήσεων.

Αναρτήθηκε στις 2/01/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Κάλυψη κενών εδρών  Οικονομικής Επιτροπής και  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω παραιτήσεων.