Καθαρισμός και απολύμανση της Κεντρικής Αγοράς και λοιπών σημείων

Αναρτήθηκε στις 9/09/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Καθαρισμός και απολύμανση της Κεντρικής Αγοράς και λοιπών σημείων