Μέλη Δημοτικό Συμβουλίου

Αναρτήθηκε στις 19/01/2022, στην κατηγορία Μέλη ΔΣ

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Σκλαβενίτης Ευστάθιος

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Μπελεγρίνος Σπυρίδων

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Θερμός Ευάγγελος

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

Καραγιάννης Αθανάσιος

Σκληρός Φίλιππος

Κάτσενου Θεοδώρα

Βεργίνης Σπυρίδων

Μαργέλη Μαρία

Μπακογιώργος Χρήστος

Κονιδάρης Κωνσταντίνος

Αρματάς Γεράσιμος

Λάζαρης Αρίστος

Γαντζίας Ιωάννης

Κωνσταντινίδη Σεβαστή

Σολδάτος Γεώργιος

Λάζαρης Νικόλαος

Αραβανή Χριστίνα

Γιαννιώτης Παναγιώτης

Γιαννούτσος Χαράλαμπος

Καλός Χαράλαμπος

Λύγδας Σπυρίδων

Τσιρογιάννης Γεώργιος

Πεντεσπίτης Νικόλαος

Γαζής Γεώργιος

Αργυρός Νικόλαος

Δρακονταειδής Κωνσταντίνος 

Σέρβος Κωνσταντίνος

Βερροιώτης Ευάγγελος

Βεροιώτης Αλέξανδρος