Μέλη Δημοτικό Συμβουλίου

Αναρτήθηκε στις 19/01/2022, στην κατηγορία Μέλη ΔΣ

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ρόκκος Στυλιανός

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Μαργέλη Μαρία

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Γαζής Νικόλαος

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρός Νικόλαος

Βεροιώτης Αλέξανδρος

Βεροιώτης Ευάγγελος

Βερύκιος Σπυρίδων

Βικέντιος Νικόλαος

Βλάχους Ειρήνη

Γαζής Αναστάσιος

Γαζής Νικόλαος

Γιαννιώτης Παναγιώτης

Γιαννούτσος Χαράλαμπος

Γληγόρης Κωνσταντίνος

Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

Ζαβιτσάνος Πέτρος

Ζουριδάκης Ευτύχιος

Κατωπόδη Νίκη

Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή

Λάζαρης Απόστολος

Λιβιτσάνος Ιωάννης

Λύγδας Σπυρίδων

Μαργέλη Μαρία

Μελάς Γεράσιμος

Περδικάρης Αθανάσιος

Σαρανταένας Ιωάννης

Σέβρος Κωνσταντίνος

Σκληρός Φίλιππος

Σολδάτος Γεώργιος

Σολδάτος θεόδωρος

Τσιρογιάννης Γεώργιος

Τυπάλδος Νικόλαος

Χαλικιάς Ευάγγελος