Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

Αναρτήθηκε στις 24/10/2021, στην κατηγορία Μέλη ΕΕ
  • Καλός Χράλαμπος   (Πρόεδρος)
  • Λύγδας Σπυρίδων
  • Ζουριδάκης Ευτύχιος
  • Κατωπόδη Νίκη
  • Λιβιτσάνος Ιωάννης
  • Βικέντιος Νικόλαος
  • Γιαννιώτης Παναγιώτης
  • Γιανούτσος Χαράλαμπος