Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

Αναρτήθηκε στις 19/01/2022, στην κατηγορία Μέλη ΕΕ
  • Καλός Χράλαμπος   (Πρόεδρος)
  • Λύγδας Σπυρίδων
  • Ζουριδάκης Ευτύχιος
  • Γαζής Αναστάσιος
  • Τσιρογιάννης Γεώργιος
  • Βικέντιος Νικόλαος
  • Γιαννιώτης Παναγιώτης
  • Γιανούτσος Χαράλαμπος
  • Σολδάτος Γεώργιος
  • Αργυρός Νικόλαος