Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Αναρτήθηκε στις 19/01/2022, στην κατηγορία Μέλη ΟΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γαζής Αναστάσιος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Λύγδας Σπυρίδων

2. Τσιρογιάνης Γεώργιος

3. Βικέντιος Νικόλαος

4. Λιβιτσάνος Ιωάννης

5. Γιαννιώτης Παναγιώτης

6. Κοντογιώργης Σπυρίδων

7. Μαργέλη Μαρία

8. Σέρβος Κωνσταντίνος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Τυπάλδος Νικόλαος

2. Αργυρός Νικόλαος

3. Σκληρός Φίλιππος

4. Σολδάτος Γεώργιος

5. Γιαννούτσος Χαράλαμπος

6. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος