Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό διαγωνιαμό για κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 22/08/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό διαγωνιαμό για κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Λευκάδας