Μηνιαίο στατιστικό Δελτίο Απριλίου 2024

Αναρτήθηκε στις 2/07/2024, στην κατηγορία Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Μηνιαίο στατιστικό Δελτίο Απριλίου 2024