ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Φεβρουάριος 2023

Αναρτήθηκε στις 10/04/2023, στην κατηγορία Προϋπολογισμός Έτους 2022 (Έσοδα και Έξοδα)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Φεβρουάριος 2023