Μηνιαίο Σατιστικό Δελτίο Μηνός Μαϊου 2022

Αναρτήθηκε στις 28/06/2022, στην κατηγορία Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Μηνιαίο Σατιστικό Δελτίο Μηνός Μαϊου 2022