Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Απριλίου 2022

Αναρτήθηκε στις 26/05/2022, στην κατηγορία Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Απριλίου 2022