Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Αυγούστου 2022

Αναρτήθηκε στις 18/01/2023, στην κατηγορία Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μηνός  Αυγούστου 2022

Επισυναπτόμενα