Μηνίαιο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Δεκέμβριος 2022

Αναρτήθηκε στις 25/02/2023, στην κατηγορία Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Μηνίαιο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Δεκέμβριος 2022