Μηνιαίο στατιστικό Δελτίο Μηνός Δεκέμβριος 2023

Αναρτήθηκε στις 4/04/2024, στην κατηγορία Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Μηνιαίο στατιστικό Δελτίο Μηνός Δεκέμβριος 2023