Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Φεβρουάριος 2023

Αναρτήθηκε στις 10/04/2023, στην κατηγορία Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Φεβρουάριος 2023