Μηνιαίο στατιστικό Δελτίο Μηνός Φεβρουάριος 2024

Αναρτήθηκε στις 4/04/2024, στην κατηγορία Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Μηνιαίο στατιστικό Δελτίο Μηνός Φεβρουάριος 2024