Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Φεβρουαρίου 2022

Αναρτήθηκε στις 22/03/2022, στην κατηγορία Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Φεβρουαρίου 2022