Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Ιανουάριος 2023

Αναρτήθηκε στις 27/03/2023, στην κατηγορία Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Ιανουάριος 2023