Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Ιανουάριος 2022

Αναρτήθηκε στις 2/03/2022, στην κατηγορία Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Ιανουάριος 2022