Μηνίαιο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Ιουλίου 2023

Αναρτήθηκε στις 24/08/2023, στην κατηγορία Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Μηνίαιο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Ιουλίου 2023

Επισυναπτόμενα