Μηνίαιο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Ιούνιος 2023

Αναρτήθηκε στις 4/08/2023, στην κατηγορία Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Μηνίαιο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Ιούνιος 2023