Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Μαρτίου 2022

Αναρτήθηκε στις 28/04/2022, στην κατηγορία Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Μαρτίου 2022