Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μηνός Οκτώβριος 2022

Αναρτήθηκε στις 18/01/2023, στην κατηγορία Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μηνός  Οκτώβριος 2022

Επισυναπτόμενα