ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αναρτήθηκε στις 2/11/2022, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ