“ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”

Αναρτήθηκε στις 3/06/2022, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

“ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”

Επισυναπτόμενα