Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κατούνας

Αναρτήθηκε στις 15/01/2024, στην κατηγορία Δημοτική Κοινότητα Κατούνης

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κατούνας

Επισυναπτόμενα