“Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας του Συμβουλίου της Κοινότητας Κατούνης”.

Αναρτήθηκε στις 24/05/2023, στην κατηγορία Δημοτική Κοινότητα Κατούνης

“Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας του Συμβουλίου της Κοινότητας Κατούνης”.

Επισυναπτόμενα