Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρυωτών

Αναρτήθηκε στις 15/01/2024, στην κατηγορία Δημοτική Κοινότητα Καρυωτών

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρυωτών

Επισυναπτόμενα